วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อุปสมานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610812_01_ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์.mp3