วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610818_01_ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์.mp3