วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา(ปกิณกะธรรม ๑๖ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๖ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610819_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา.mp3