วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610805_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์.mp3