วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610825_01_ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิดมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.mp3