วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620505_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา.mp3