วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจไม่ติดในความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจไม่ติดในความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610603_07_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจไม่ติดในความดี.mp3