วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา(เทศน์ ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610818_03_เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงพึงละความพอใจเพื่อเจริญทานศีลภาวนา.mp3