วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611124_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๒เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้.mp3