วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)
610901_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาสจิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ.mp3