วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๑๖ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๖ ส.ค. ๖๓-เทศน์เหตุแห่งทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610819_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3