วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611201_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๓การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต.mp3