วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)
610901_05_ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้.mp3