วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้ปฏิบัติพึงถือความเป็นสมณะปฏิบัติด้วยความเรียบง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๘ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงถือความเป็นสมณะปฏิบัติด้วยความเรียบง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610830_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงถือความเป็นสมณะปฏิบัติด้วยความเรียบง่าย.mp3