วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลกรรมบถ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610610_01_ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลกรรมบถ.mp3