วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610902_01_ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ.mp3