วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๔ การรู้ ละ วางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๔ การรู้ ละ วางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611208_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๔การรู้ละวางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา.mp3