วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๓-เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610812_03_เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3