วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610617_06_พระเมตตาพร.mp3