วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น(เทศน์ ๓๐ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610902_03_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น.mp3