วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก(นิทาน ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๙ ส.ค. ๖๓-นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610611_02_นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก.mp3