วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ส.ค. ๖๓-เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)
610901_03_เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ.mp3