วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610902_04_พระเมตตาพร.mp3