วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล(เทศน์ ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610811_03_เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล.mp3