วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๓ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610602_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล.mp3