วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610811_05_ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3