วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610811_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง.mp3