วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ(เทศน์ ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610825_03_เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ.mp3