วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ(เทศน์ ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610804_03_เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้นหมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ.mp3