วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี(นิทาน ๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-นิทานยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610707_07_นิทานยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี.mp3