วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610804_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข.mp3