วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี(เทศน์ ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๙ ส.ค. ๖๓-เทศน์การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610609_04_เทศน์การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี.mp3