วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611215_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๕ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต.mp3