วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

การเห็นทุกข์จับใจเป็นของยาก ผู้ประมาทจะหนีไม่พ้นอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑)

๓ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จับใจเป็นของยาก ผู้ประมาทจะหนีไม่พ้นอกุศลกรรม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑)
610907_01_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จับใจเป็นของยากผู้ประมาทจะหนีไม่พ้นอกุศลกรรม.mp3