วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

พึงรักษาสัจจะวาจาในเรื่องการปฏิบัติที่ตั้งไว้ต่อตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๑ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาในเรื่องการปฏิบัติที่ตั้งไว้ต่อตนเอง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑)
610914_01_ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาในเรื่องการปฏิบัติที่ตั้งไว้ต่อตนเอง.mp3