วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๗ ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๔ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๗ ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611229_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๗ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ.mp3