วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๕ ก.ย. ๖๓- พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610603_08_พระเมตตาพร.mp3