วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

ชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๓ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610909_04_ปกิณกะธรรมชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้.mp3