วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

เศรษฐีผู้ปรารถนาความสุขแต่ไม่เคยให้ความสุขแก่ใคร(นิทาน ๑๒ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๒ ก.ย. ๖๓-นิทานเศรษฐีผู้ปรารถนาความสุขแต่ไม่เคยให้ความสุขแก่ใคร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)
610915_05_นิทานเศรษฐีผู้ปรารถนาความสุขแต่ไม่เคยให้ความสุขแก่ใคร.mp3