วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

จิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๔ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610831_01_ปกิณกะธรรมจิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ.mp3