วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญเจตนาในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๕ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)

๕ ก.ย. ๖๓-เทศน์ใคร่ครวญเจตนาในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)
610908_03_เทศน์ใคร่ครวญเจตนาในทานศีลภาวนาเพื่อละโลภโกรธหลง.mp3