วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๘ ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ๓ฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๘ ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ ๓ ฐาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611230_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๘ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ๓ฐาน.mp3