วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ(เทศน์ ๒๖ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

 ๒๖ ก.ย. ๖๓-เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

610929_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD.mp3