วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

สวดมนต์พระปริตร(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๖๓)

๕ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร
Pray/ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร.mp3