วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

พึงเมตตาต่อจิตตนเอง ประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๑๓ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๓ ก.ย. ๖๓-เทศน์พึงเมตตาต่อจิตตนเอง ประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610909_02_เทศน์พึงเมตตาต่อจิตตนเองประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์.mp3