วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๔ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610609_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค.mp3