วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

การปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)

๕ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)
610908_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง.mp3