วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๕ ก.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610831_12_ปกิณกะธรรมผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้.mp3