วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทาน ศีล ภาวนา(เทศน์ ๑๒ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๒ ก.ย. ๖๓-เทศน์ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)
610915_03_เทศน์ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทานศีลภาวนา.mp3