วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๓ ก.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)
610915_07_พระเมตตาพร.mp3